حمیدرضا فلاح

حمیدرضا فلاح

حمیدرضا فلاح تفتی

کتاب «الصحیح من سیره النبی» قربانی شد!!

تعداد بازدیدها: 4,711 مشاهده

در پی تقدیر از کتاب سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» در جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره، علامه سیّد جعفر مرتضی عاملی (زید عزّه) مجدداً از نسبت دادن این کتاب به ایشان اظهار ناراحتی کرد.

کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم(صلّی الله علیه و آله) یکی از بزرگ ترین منابع اصلی و مرجع در زمینه سیره پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) در جهان اسلام است و مورد توجه علما و مسلمانان جهان می باشد. این کتاب در ۳۵ جلد منتشر شده و به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب برتر حوزه معرفی شده است.

چندی پیش با نشر و رونمایی ترجمه این کتاب با نام سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» توسط دکتر محمّد سپهری و با حمایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۲ جلد، علامه جعفر مرتضی عاملی از نسبت دادن این کتاب به وی اظهار نارضایتی کرد چرا که به گفته  ایشان ترجمه منتشر شده دارای نواقص زیادی می باشد.

در حالی که کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم» از جایگاه ویژه ای در تاریخ پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) برخوردار است و آیت الله سیستانی (زید عزّه) درباره جایگاه مؤلف این کتاب فرموده اند: «ﻟﻌﻞ اﻧﺘﻢ اﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻓﯽ اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﺑﻞ ﻓﯽاﻻﺳﻼم»، با انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره و نسبت دادن این کتاب به عنوان ترجمه کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم»، علامه جعفر مرتضی عاملی بیانیّه ای جامع در پی این حوادث رخ داده صادر کردند. ترجمه فارسی این بیانیه بدین شرح است:

برای دیدن متن کامل این بیانیه به «ادامه مطلب» رجوع فرمایید.

در پی تقدیر از کتاب سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» در جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره، علامه سیّد جعفر مرتضی عاملی (زید عزّه) مجدداً از نسبت دادن این کتاب به ایشان اظهار ناراحتی کرد.

کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم(صلّی الله علیه و آله) یکی از بزرگ ترین منابع اصلی و مرجع در زمینه سیره پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) در جهان اسلام است و مورد توجه علما و مسلمانان جهان می باشد. این کتاب در ۳۵ جلد منتشر شده و به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب برتر حوزه معرفی شده است.

چندی پیش در پی نشر و رونمایی ترجمه این کتاب با نام سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» توسط دکتر محمّد سپهری و با حمایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۲ جلد، علامه جعفر مرتضی عاملی از نسبت دادن این کتاب به وی اظهار نارضایتی کرد چرا که به گفته ایشان ترجمه منتشر شده دارای نواقص زیادی می باشد.

در حالی که کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم» از جایگاه ویژه ای در تاریخ پیامبر اسلام برخوردار است و آیت الله سیستانی (زید عزّه) درباره جایگاه   مؤلف این کتاب فرموده اند: «ﻟﻌﻞ اﻧﺘﻢ اﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻓﯽ اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﺑﻞ ﻓﯽاﻻﺳﻼم»، با انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره و نسبت دادن این کتاب به عنوان ترجمه کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم»، علامه جعفر مرتضی عاملی بیانیّه ای جامع در پی این حوادث رخ داده صادر کردند. ترجمه فارسی این بیانیه بدین شرح است:

کتاب «الصحیح من سیره النبی» شهید شد!!

بیان = إطّلاعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله، و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرین …

برادران ارجمند: حضرات آیات عظام، علمای اعلام، حجج اسلام اندیشمندان، صاحب نظران ودانشمدان گرامی..

سلام علیکم ورحمه الله و برکاته… و بعد…

بسیار دردمندم که مسائل به حدّى برسد که من مجبور به صدور این بیانیه که با منش، اخلاق وگرایشهای من سازگار نیست بشوم.

اما راهی به جز این براى دفع خطر وضرر این موضوع نیافتم، واین در حالى است که براى من کاملاً واضح شده است که این امر خطرى بزرگ برای تمای جنبش های علمی ایجاد می کند زیرا کتب تاریخی وتألیفات با فرایند تزویر وتحریف بسیار خطرناک، مورد هدف قرار می گیرد، که اگر ادامه یابد در جای خود اعتماد به کتب وتألیفات بر باد رفته ومجالی برای ساقط کردن اعتبار امانت علمی خواهد گشود. ودیگر جایی برای اطمینان به کتابی واعتماد به ترجمه ای نمی ماند.

وکتاب اینجانب «الصحیح من سیره النبی صلی الله علیه و آله» از اولین قربانیان این سیاست کشنده وبسیار خطرناک  بود.

وبا کمال تأسف [خبر] مرگ شهادت گونه کتاب اینجانب «الصحیح من سیره النبی» (توسط برادری که توقع  نداشتم کتابها ومؤلفاتم ـ چه بسا این کتاب ـ اولین قربانی او باشد) را به برادران علما دانشمدان واندیشمندان اعلام می دارم.

که او در ترجمه این کتاب «الصحیح من السیره…» که به تازگی نشر یافته است با ویرانگری بسیار فراوان وعجیبی آن را نابود کرده است.. که وى:

متون بسیاری از آن را تحریف کرده..

ودر بسیاری مختصر سازى, ودستکاری.. ومعانی آن را دگرگون کرده..

در مطالب آن تقدم وتأخر انجام داده..

وبخشهای طولانی، و پاراگرافهای بسیاری را حذف نموده…

وآنچه در آن نبوده به آن اضافه کرده، وناگفته ی من را به من نسبت داده..

پاراگرافها, مطالب وکلمات بسیار زیادی را بصورت وارونه ترجمه کرده که با معانی مورد نظر همگرایى ندارد..

در حاشیه ها, کلمات وسیاق آن, دستکاری وحذف انجام داده وبه دلخواه خود, نام فصلها وتیترها را دستکاری کرده وتغییر داده..

و…. و…..و.

تا جایی که دیگر جایز نبوده که کتاب مذکور به من نسبت داده شود.. وصحیح نیست که گفته شود آن ترجمه کتاب مذکور است.. بلکه آن کتابی دیگر است که در خور کسی جز مؤلف آن یعنی دکتر محمد سپهری نیست.

به خصوص اینکه این کتاب غیر قابل ترمیم واصلاح می باشد.. مگر اینکه کتاب مجدداً ترجمه شود..

ولذا اینجانب به برادران گرامی اعلام می دارم به کسی اجازه نمی دهم این کتاب ترجمه شده را به من نسبت بدهد وآن از تألیفات من نمی باشد.

ونیز اینجانب رادمَردی مسؤولین در جمهوری اسلامی ـ وخصوصاً در وزارت إرشاد  حفظهم الله ـ را خواستارم وآنان دعوت به برخورد با این پدیده تخریبى می نمایم تا مانع از نسبت داده شدن برخی ترجمه ها به غیر مؤلف حقیقی شوند و اینجانب مؤلف این کتاب نیستم..

ونمی دانم آیا این مترجم با دیگر کتاهایی که ترجمه کرده وناممان را بر روی آن نوشته است نیز همانگونه که در کتاب صحیح انجام داده عمل کرده است؟.. با توجه به اینکه اینجانب هنگامی که ربع قرن [۲۵ سال] پیش به وی اجازه ترجمه کتابهایم را دادم تنها برای ترجمه آنچه که تا آن تاریخ منتشر شده بود اجازه داده ام نه تمام آنچه که تألیف خواهم کرد و وی وارث من بعد از آن تا هنگام وفاتم نیست!!

بنده به او اجازه ترجمه ای صحیح دقیق وامانتدار، و رسا داده بودم، وبه وى اجازه تلخیص حذف اضافه، پس و پیش کردن و غیره را نداده بوده ام.

به همان منظور تمامی کتبی که از این پس ترجمه خواهد شد نیازمند اجازه کتبی برای هر کتاب بصورت جداگانه به شرط رعایت امانتداری ودقت کامل و به شرط ارائه ى آن به من یا یکى از فرزندانم، و با در نظر گرفتن تمام یادآوری هایی که از طرف من و یا آنهاست می باشد.

وهر اجازه ی سابقی را باطل می شماریم اگر این شروط را رعایت نکرده باشد.

در پایان از برادرانم  نسبت به این مزاحمت برای آنها عذر خواهی می کنم و من قصدی جز تصحیح گرایش افکارعمومی در این أمر خطرناک و مهم نداشتم..

و الصلاه علی محمد و آله الطاهرین .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

دوشنبه ۲۷/۹/۱۳۹۱ هـ . ش . ۱۷/۱۲/۲۰۱۲ م .ش ۳/۲/۱۴۳۴ هـ . ق

بیروت ـ لبنان

جعفر مرتضی العاملی

              

حمیدرضا
موضوعات: اجتماعی
مطالب مرتبط
 • از چیزی نمی ترسیدم

  از چیزی نمی ترسیدم

  محرم سال ۵۵ اولین درگیری با پلیس را تجربه کردم. روز عاشورا بود که معمولاً هر سال در این وقت به امامزاده سیدحسین در جوپار[۱] می رفتیم. آن روز مانده بودم. بـرای سرزدن به دوستم فتحعلی، به هتل کسری آمـده بـودم. هـوا گرم بـود و هر دوی ما از پنجره ساختمان، پایین را نگاه می کردیم. آن طرف خیابان، در مقابل ما، شهرداری و شهربانی کرمان بودند. دختر جوانی با سر برهنه و موهای کاملاً بلنـد در پیاده رو در حال حرکت بود که در آن روزها یک امر طبیعی بود. در پیاده رو یک پاسبان شهربانی به او جسارتی کرد. این عمل زشت او در روز عاشورا برآشفته ام کرد. بدون توجه به عواقب آن، تصمیم به برخورد با او گرفتم. پاسبان شهربانی به سمت دوستش رفت که پاسبان راهنمایی بود و در چهارراه جنب شهربانی مستقر بود. به

  … ادامه مطلب …

 • آماده سازی بسته های حمایتی برای کمک به نیازمندان

  آماده سازی بسته های حمایتی برای کمک به نیازمندان

  امام موسی کاظم علیه السّلام فرمود: فِطْرُکَ أَخَاکَ اَلصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ؛ افطاری دادن به برادر روزه دار از روزه ات بافضیلت تر است. (الکافی؛ ج۴، ص۶۸) * در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط بحرانی موجود و تعطیلی کسب و کارها، به سفره افطار نیازمندان کمک کنیم. * تهیه اقلام ضروری خوراکی برای نیازمندان از قبیل: برنج، روغن، رُب، ماکارونی و… * هر بسته افطاری با ۲۵۰ هزار تومان تهیه می شود. * کمک های نقدی و غیر نقدی خود را حداکثر تا اول ماه مبارک رمضان برای ما ارسال فرمایید. شماره کارت: ۳۴۷۴ – ۴۸۰۲ – ۹۹۱۷ – ۶۰۳۷ بانک ملی به نام حمیدرضا  فلاح تفتی * گزارش تصویری از تهیه اقلام خریداری شده را از طریق صفحه اجتماعی ما در اینستاگرام دنبال کنید. نوشته های مرتبط: معنای به پیشواز ماه رمضان رفتن چیست؟ جایزه

  … ادامه مطلب …

 • مشاوره و مشورت از دیدگاه اسلام

  مشاوره و مشورت از دیدگاه اسلام

  بسم الله الرحمن الرحیم معنای مشورت واژه ‌های «مشاوره» و «مشورت» از ماده «شور» به معناى استخراج رأى و نظر صحیح است.[۱] به این بیان ‌که انسان در مواقعى که خود درباره کارى به رأى و نظر صحیح نرسیده، به دیگرى مراجعه کند و از او نظر صحیح را بخواهد. و کلمه «شورا» به معناى آن پیشنهاد و کاری است که در باره ‌‌‏اش مشاوره می‌ شود.[۲] مشورت در قرآن «مشاوره» در اسلام جایگاه ویژه ‌ای دارد. قرآن کریم در آیاتی به این اهمیت می‌ پردازد. آنجا که می ‌فرماید: «وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ…»[۳]؛ «و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ مى ‌‏گویند و نماز مى ‌‏گزارند و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر است…». با توجه به معنای مشاوره، معناى این آیه چنین مى ‏شود؛ مؤمنان کسانی هستند که برای هر کارى

  … ادامه مطلب …

 • نتیجه بدخلقی با خانواده

  نتیجه بدخلقی با خانواده

  سَعد ابن مَعاذ که یکی از اصحاب محترم پیامبر (صلّی الله علیه و آله) بود از دنیا رفت. رسول اکرم شخصاً از جنازه ی او تجلیل کرد، چند بار جنازه را به دوش خود حمل فرمود. خود حضرت در قبر رفت و جسد او را در قبر گذاشت و به دست خود لحد چید و دفن کرد. مادر سعد که این همه عنایت از پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) درباره ی فرزند خود دید، گفت: یَا سَعْدُ هَنِیئاً لَکَ‏ الْجَنَّهُ؛ ای سعد! بهشت بر تو گوارا باد. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه و آله: «یَا أُمَّ سَعْدٍ مَهْ لَا تَجْزِمِی عَلَى رَبِّکِ فَإِنَّ سَعْداً قَدْ أَصَابَتْهُ ضَمَّهٌ»؛ پیامبر فرمود: «ای مادر سعد! آرام باش و در کار خدا به طور جزم سخن مگو! پسرت اینک در فشار و زحمت است». وقتی از آن حضرت علت را پرسیدند، فرمود:

  … ادامه مطلب …

 • عاقبت شوم یک نگاه به خانه همسایه

  عاقبت شوم یک نگاه به خانه همسایه

  یکی از وزرای دربار معتصم عباسی کاخی رفیع و بلند داشت که ایام تابستان را در آنجا می گذرانید، او گاهی به کنار پنجره می آمد و آزادانه نگاه به اطراف و خانه همسایه می کرد. اتفاقاً روزی کنار پنجره ای که مشرف به خانه مرد تاجری بود بی مهابا نگاه می کرد که ناگهان چشم او به دختری زیبایی افتاد و با یک نگاه دل از دست بداد و پایبند و اسیر عشق او گردید. از همان روز در جستجوی نام و نشان دخترک افتاد، معلوم شد که او دختر تاجری است. به عنوان خواستگاری به نزد او فرستاد. تاجر با این بهانه که ما را شایستگی این مقام نیست تا با وزیر وصلت کنیم عذر خواست و پیشنهاد او را قبول نکرد، اما وزیر چنان در آتش عشق می سوخت که برای رسیدن به وصال دختر از هیچ

  … ادامه مطلب …

 • رفتار شهید عباس بابایی با فردی که مشروب خورده بود

  رفتار شهید عباس بابایی با فردی که مشروب خورده بود

  یکی از پرسنل که نخواست نامش فاش شود گفت: از زمانی که به یاد دارم، همیشه شخصی مغرور و بی بندوبار بودم. از ابتدای ورودم به خدمت نیروی هوایی، سرپیچی کردن از دستورات، بخشی از وجودم شده بود. به طوری که پس از بیست سال خدمت، تنها یک بار ترفیع گرفته بودم و خلاصه به هیچ صراطی مستقیم نبودم. زمانی که شهید بابایی فرمانده پایگاه هوایی اصفهان بودند، یک روز بعد از ظهر، مست و لایعقل، تلوتلو خوران به طرف منزل می رفتم. به تقاطع یکی از خیابان های نزدیک خانه های سازمانی رسیده بودم. چشمم به دو نفر افتاد که به سوی من می آمدند. ابتدا اهمیتی ندادم. جلوتر که آمدند، متوجه شدم که سرهنگ بابایی و محافظ ایشان است. لحظه ای با خود فکر کردم، اگر او متوجه شود که من مشروب خورده ام شاید برایم گران تمام

  … ادامه مطلب …

 • ۸ نظر برای این مطلب
 • حزب الله سایبر
  دی 4ام, 1391 در 9:01 ق.ظ

  بسمه تعالی

  حضور مسئول محترم وبلاگ حمید رضا فلاح
  به استحضار می رساند حزب الله سایبر در نظر دارد جهت آشنایی و ارتباط گیری مستمر با فعالان
  حزب اللهی فضای مجازی بانک اطلاعات خود را تکمیل کند.
  لطفا در صورت صلاحدید با ما تماس بگیرید
  خواهشمند است در صورت تمایل به دوستان نیز اطلاع رسانی کنید .
  ۰۹۱۹۷۵۱۰۸۹۸
  ۰۲۱۸۸۷۳۴۵۰۱
  ۰۲۱۸۸۷۴۳۱۰۲
  info@hizbullahcyber.com
  تهیه و تنظیم: حزب الله سایبر

   [پاسخ]

   صاعقه
   دی 6ام, 1391 در 8:39 ب.ظ

   【 آقـــ❤ـــا 】

   √ بے تــو هــواے ِ دلــ َم بـــارانے اسـت . . . .

   ❤الــتــماســ دعــا…یــامــهــدے❤

    [پاسخ]

    حاجی مهدی
    دی 10ام, 1391 در 11:22 ق.ظ

    سلام علیکم
    خیلی ممنون
    برادر سوالی داشتم من حفظ یکساله دارم انجام میدم الان سوره ی اسرا هستم
    احساس میکنم آنطورکه باید مفیدباشم نیستم
    احساس میکنم انرژی ام تحلیل رفته.
    نمیدانم چه کنم؟
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    بسم الله
    سلام برادر.
    از این که جواب سؤالتون رو دیر جواب میدم عذرخواهی می کنم.
    اینکه فرمودید “انرژی شما تحلیل رفته” به ذهن بنده آنگونه که از اساتیدم اینگونه سؤالها رو پرسیدم فرموده اند اینها القاءات شیطانی هست برای سست کردن شما در این راه حقی که در حال پیمودن آن هستید.
    هر روز که در حال حفظ هستید نیت کنید ثواب خواندن قرآن را به یکی از ائمه معصومین (علیهم السلام) هدیه بفرمایید (مخصوصاً امام زمان ارواحنافداه) که تأثیر بسزایی خواهد داشت.
    انشاءالله با توکل و توسل به اهل بیت علیهم السلام با قدرت هر چه بیشتر راهتان را ادامه بدهید و هر گاه شیطان در دلتان تردید و سستی ایجاد کرد با استغفار و تذکراتی که دادم مسیر نورانیی که در حال طی کردن آن هستید را ادامه دهید.
    بنده را نیز از دعای خود بی نصیب مگذارید.

     [پاسخ]

     سید محسن
     دی 11ام, 1391 در 6:29 ب.ظ

     سلام برادر…مثل اینکه علاقه ی خاصی به هلالی دارید اخه بیشتر این مداحی ها از هلالی هست….میگم ممنون بابت ادرس اغای مویدی خوب بود ولی…بماند ماکه هرچی گفتیم شما زدین تو پرمون…ببخشید از بابت نوشتن های رکم….راستی یه بار دیدمتون…خیلی ذوق کردم به دوستای دور وبرم معرفیتون کردم ولی روم نشد که بیام جلو…یاعلی.
     خدایا عظمتت را به من بشناسان تا جاهل نمیریم.شهید محسن حبیب زادگان.

      [پاسخ]

      فاتح
      دی 21ام, 1391 در 1:28 ب.ظ

      عجیب است . قبل از انتشار چرا متن ترجمه شده را به ایشان نشان ندادند و بعد از انتشار چگونه با این توضیحات تبدیل به کتاب سال گردیده ؟!

       [پاسخ]

       حمیدرضا فلاح » چرا وزارت ارشاد پاسخگو نیست!
       اردیبهشت 18ام, 1392 در 7:21 ب.ظ

       […] کتاب «الصحیح من سیره النبی» قربانی شد!! […]

        سلام
        خرداد 6ام, 1396 در 8:03 ب.ظ

        سلام آقای فلاح

        من میخواستم بعد کنکور این کتاب رو برای تقویت عقاید و اصول دین بخونم ( چون دچار سستی عقیده شدم! )
        اگه میشه لطفا ترجمه معتبر فارسی این کتاب رو حتما به من معرفی کنید

        با تشکر

         [پاسخ]

         حمیدرضا پاسخ در تاريخ خرداد 24ام, 1396 3:54 ب.ظ:

         سلام بر شما.
         ترجمه این کتاب توسط «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» به چاپ رسید که مورد اعتراض مؤلف آن جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی (دامت برکاته) واقع شد!
         ترجمه ای غیر از این هنوز به چاپ نرسیده است!
         موفق باشید.

          [پاسخ]

         • نظر بدهيد
         • نام:
          ایمیل:
          وبسایت:

          استفاده از مطالب وبگاه ما با ذکر منبع بلامانع می باشد
          Copyright © 2014 - 2015 Hr-Fallah.ir
          Designer : Mohammad Rafiei