حمیدرضا فلاح

حمیدرضا فلاح

حمیدرضا فلاح تفتی

کتاب «الصحیح من سیره النبی» قربانی شد!!

تعداد بازدیدها: 3,717 مشاهده

در پی تقدیر از کتاب سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» در جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره، علامه سیّد جعفر مرتضی عاملی (زید عزّه) مجدداً از نسبت دادن این کتاب به ایشان اظهار ناراحتی کرد.

کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم(صلّی الله علیه و آله) یکی از بزرگ ترین منابع اصلی و مرجع در زمینه سیره پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) در جهان اسلام است و مورد توجه علما و مسلمانان جهان می باشد. این کتاب در ۳۵ جلد منتشر شده و به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب برتر حوزه معرفی شده است.

چندی پیش با نشر و رونمایی ترجمه این کتاب با نام سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» توسط دکتر محمّد سپهری و با حمایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۲ جلد، علامه جعفر مرتضی عاملی از نسبت دادن این کتاب به وی اظهار نارضایتی کرد چرا که به گفته  ایشان ترجمه منتشر شده دارای نواقص زیادی می باشد.

در حالی که کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم» از جایگاه ویژه ای در تاریخ پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) برخوردار است و آیت الله سیستانی (زید عزّه) درباره جایگاه مؤلف این کتاب فرموده اند: «ﻟﻌﻞ اﻧﺘﻢ اﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻓﯽ اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﺑﻞ ﻓﯽاﻻﺳﻼم»، با انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره و نسبت دادن این کتاب به عنوان ترجمه کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم»، علامه جعفر مرتضی عاملی بیانیّه ای جامع در پی این حوادث رخ داده صادر کردند. ترجمه فارسی این بیانیه بدین شرح است:

برای دیدن متن کامل این بیانیه به «ادامه مطلب» رجوع فرمایید.

در پی تقدیر از کتاب سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» در جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره، علامه سیّد جعفر مرتضی عاملی (زید عزّه) مجدداً از نسبت دادن این کتاب به ایشان اظهار ناراحتی کرد.

کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم(صلّی الله علیه و آله) یکی از بزرگ ترین منابع اصلی و مرجع در زمینه سیره پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) در جهان اسلام است و مورد توجه علما و مسلمانان جهان می باشد. این کتاب در ۳۵ جلد منتشر شده و به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب برتر حوزه معرفی شده است.

چندی پیش در پی نشر و رونمایی ترجمه این کتاب با نام سیره صحیح پیامبر «صلّی الله علیه و آله» توسط دکتر محمّد سپهری و با حمایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۲ جلد، علامه جعفر مرتضی عاملی از نسبت دادن این کتاب به وی اظهار نارضایتی کرد چرا که به گفته ایشان ترجمه منتشر شده دارای نواقص زیادی می باشد.

در حالی که کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم» از جایگاه ویژه ای در تاریخ پیامبر اسلام برخوردار است و آیت الله سیستانی (زید عزّه) درباره جایگاه   مؤلف این کتاب فرموده اند: «ﻟﻌﻞ اﻧﺘﻢ اﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻓﯽ اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﺑﻞ ﻓﯽاﻻﺳﻼم»، با انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده ی این جشنواره و نسبت دادن این کتاب به عنوان ترجمه کتاب «الصحیح من سیره النبیّ الاعظم»، علامه جعفر مرتضی عاملی بیانیّه ای جامع در پی این حوادث رخ داده صادر کردند. ترجمه فارسی این بیانیه بدین شرح است:

کتاب «الصحیح من سیره النبی» شهید شد!!

بیان = إطّلاعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله، و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرین …

برادران ارجمند: حضرات آیات عظام، علمای اعلام، حجج اسلام اندیشمندان، صاحب نظران ودانشمدان گرامی..

سلام علیکم ورحمه الله و برکاته… و بعد…

بسیار دردمندم که مسائل به حدّى برسد که من مجبور به صدور این بیانیه که با منش، اخلاق وگرایشهای من سازگار نیست بشوم.

اما راهی به جز این براى دفع خطر وضرر این موضوع نیافتم، واین در حالى است که براى من کاملاً واضح شده است که این امر خطرى بزرگ برای تمای جنبش های علمی ایجاد می کند زیرا کتب تاریخی وتألیفات با فرایند تزویر وتحریف بسیار خطرناک، مورد هدف قرار می گیرد، که اگر ادامه یابد در جای خود اعتماد به کتب وتألیفات بر باد رفته ومجالی برای ساقط کردن اعتبار امانت علمی خواهد گشود. ودیگر جایی برای اطمینان به کتابی واعتماد به ترجمه ای نمی ماند.

وکتاب اینجانب «الصحیح من سیره النبی صلی الله علیه و آله» از اولین قربانیان این سیاست کشنده وبسیار خطرناک  بود.

وبا کمال تأسف [خبر] مرگ شهادت گونه کتاب اینجانب «الصحیح من سیره النبی» (توسط برادری که توقع  نداشتم کتابها ومؤلفاتم ـ چه بسا این کتاب ـ اولین قربانی او باشد) را به برادران علما دانشمدان واندیشمندان اعلام می دارم.

که او در ترجمه این کتاب «الصحیح من السیره…» که به تازگی نشر یافته است با ویرانگری بسیار فراوان وعجیبی آن را نابود کرده است.. که وى:

متون بسیاری از آن را تحریف کرده..

ودر بسیاری مختصر سازى, ودستکاری.. ومعانی آن را دگرگون کرده..

در مطالب آن تقدم وتأخر انجام داده..

وبخشهای طولانی، و پاراگرافهای بسیاری را حذف نموده…

وآنچه در آن نبوده به آن اضافه کرده، وناگفته ی من را به من نسبت داده..

پاراگرافها, مطالب وکلمات بسیار زیادی را بصورت وارونه ترجمه کرده که با معانی مورد نظر همگرایى ندارد..

در حاشیه ها, کلمات وسیاق آن, دستکاری وحذف انجام داده وبه دلخواه خود, نام فصلها وتیترها را دستکاری کرده وتغییر داده..

و…. و…..و.

تا جایی که دیگر جایز نبوده که کتاب مذکور به من نسبت داده شود.. وصحیح نیست که گفته شود آن ترجمه کتاب مذکور است.. بلکه آن کتابی دیگر است که در خور کسی جز مؤلف آن یعنی دکتر محمد سپهری نیست.

به خصوص اینکه این کتاب غیر قابل ترمیم واصلاح می باشد.. مگر اینکه کتاب مجدداً ترجمه شود..

ولذا اینجانب به برادران گرامی اعلام می دارم به کسی اجازه نمی دهم این کتاب ترجمه شده را به من نسبت بدهد وآن از تألیفات من نمی باشد.

ونیز اینجانب رادمَردی مسؤولین در جمهوری اسلامی ـ وخصوصاً در وزارت إرشاد  حفظهم الله ـ را خواستارم وآنان دعوت به برخورد با این پدیده تخریبى می نمایم تا مانع از نسبت داده شدن برخی ترجمه ها به غیر مؤلف حقیقی شوند و اینجانب مؤلف این کتاب نیستم..

ونمی دانم آیا این مترجم با دیگر کتاهایی که ترجمه کرده وناممان را بر روی آن نوشته است نیز همانگونه که در کتاب صحیح انجام داده عمل کرده است؟.. با توجه به اینکه اینجانب هنگامی که ربع قرن [۲۵ سال] پیش به وی اجازه ترجمه کتابهایم را دادم تنها برای ترجمه آنچه که تا آن تاریخ منتشر شده بود اجازه داده ام نه تمام آنچه که تألیف خواهم کرد و وی وارث من بعد از آن تا هنگام وفاتم نیست!!

بنده به او اجازه ترجمه ای صحیح دقیق وامانتدار، و رسا داده بودم، وبه وى اجازه تلخیص حذف اضافه، پس و پیش کردن و غیره را نداده بوده ام.

به همان منظور تمامی کتبی که از این پس ترجمه خواهد شد نیازمند اجازه کتبی برای هر کتاب بصورت جداگانه به شرط رعایت امانتداری ودقت کامل و به شرط ارائه ى آن به من یا یکى از فرزندانم، و با در نظر گرفتن تمام یادآوری هایی که از طرف من و یا آنهاست می باشد.

وهر اجازه ی سابقی را باطل می شماریم اگر این شروط را رعایت نکرده باشد.

در پایان از برادرانم  نسبت به این مزاحمت برای آنها عذر خواهی می کنم و من قصدی جز تصحیح گرایش افکارعمومی در این أمر خطرناک و مهم نداشتم..

و الصلاه علی محمد و آله الطاهرین .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

دوشنبه ۲۷/۹/۱۳۹۱ هـ . ش . ۱۷/۱۲/۲۰۱۲ م .ش ۳/۲/۱۴۳۴ هـ . ق

بیروت ـ لبنان

جعفر مرتضی العاملی

              

حمیدرضا
موضوعات: اجتماعی
مطالب مرتبط
 • مردی از تبار کربلای ۵

  مردی از تبار کربلای ۵

  به مناسبت سالروز شهادت شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی سه سال پس از پیروزی انقلاب در هجدهم آذرماه به دنیا آمد. همان سالی که موشک های عراقی شهرهای ایران را به آتش بسته بود و همان سالی که گروهک منافقین و فرقان، چهره های درخشانی همچون آیت‌ الله بهشتی و محمدعلی رجایی و باهنر را از مردم ما گرفته بودند؛ سال ۱۳۶۰ نامش را محمودرضا گذاشتند. در دامان گرم پدر و مادری مذهبی و مهربان بزرگ شد. از ده سالگی رو به ورزش کاراته آورده بود و علاقه و پشتکارش او را به مدال آوری نیز رسانده بود. به فوتبال علاقه مند بود و پیگیری مسابقات بسکتبال از سرگرمی های او به شمار می آمد. تبریز، ولادتگاه محمودرضا، محل تحصیلات او تا دبیرستان بود. در همان دوران تحصیل با حضور در جمع بسیجیان با فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت

  … ادامه مطلب …

 • شهر موشک‌ ها

  شهر موشک‌ ها

  به بهانه ی چهارم خرداد، روز مقاومت، روز دزفول صدای سوت موشک که تمام شد مردی قد خمیده که خود پدر دوازده شهید بود با زحمت بسیار خود را بر روی تل خرابه ‌ها رساند. فریاد پر خراش او پایان بخش هیاهو ها و ناله ‌های زخمی‌ ها و بازماندگانی بود که آسمان را به لرزه در آورده بود. «به امام نگویید چقدر شهید داده ‌ایم. به امام بگویید ما هنوز فرزندانی برای شهادت و مقاومت داریم.» ایستادگی و مقاومت مثال زدنی مردم دزفول در زمان جنگ ایران و عراق، این شهر را به عنوان پایتخت مقاومت ایران معرفی کرد. درست مثل شهر “صور” لبنان که نماد مقاومت در جهان اسلام شده است.  دزفول به لحاظ موقعیت جغرافیایی در ابعاد نظامی و دفاعی از شرایط خاصی در دفاع مقدس برخوردار بود. به گونه ‌ای که می‌ توانست در کل جنگ

  … ادامه مطلب …

 • هوای پاک در شهر اسلامی

  هوای پاک در شهر اسلامی

  در قرآن کریم از پاکی و پاکیزگی محیط زیست تعبیرهایی آمده است که خدای متعال می فرماید: «بَلْدَهٌ طَیِّبَه؛ شهری است پاک و پاکیزه»[۱] و می فرماید: «وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَهً فىِ جَنَّاتِ عَدْنٍ؛ مسکن‏ هاى پاکیزه‏ اى در بهشت هاى جاودان»[۲] و می فرماید: «وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یخَْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِى خَبُثَ لَا یخَْرُجُ إِلَّا نَکِدًا؛ سرزمین پاکیزه (و آماده)، گیاهش به فرمان پروردگار مى ‏روید امّا سرزمین هاى بد طینت (و نامناسب)، جز گیاه ناچیز و بى ‏ارزش، از آن نمى ‏روید»[۳]. از امام صادق علیه السّلام نیز روایت شده است: لَا تَطِیبُ السُّکْنَى إِلَّا بِثَلَاثٍ الْهَوَاءِ الطَّیِّب‏…؛ سکونت جز به سه چیز خوش نباشد: هوای پاک…».[۴] آیه ای که گذشت اشاره داشت که پاکی هوا دارای خصوصیت هایی است که در رویاندن گیاهان نیکو از زمین در تمامی حالات اثرگذار است، اما زمینی که هوا، خاک

  … ادامه مطلب …

 • تصاویر حجره تکانی سال نو طلبگی

  تصاویر حجره تکانی سال نو طلبگی

  سال جدید تحصیلی برای ما طلبه ها آغاز یک زندگی دوباره است فرصتی برای گام برداشتن در مسیر انسانیت و معنویت اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیم نوشته های مرتبط: تصاویری از حجره تکانی طلاب مدرسه علمیه شهیدین رسوایی! مجموعه تصاویر منتشر نشده از شهید حسین غفاری نژاد تصاویر تشییع پیکر مطهّر امام جمعه شهرستان تفت گاهی در زندگی بی خیال شو مجموعه تصاویر زیبا از مسجد مقدّس جمکران بی بی ما سگتیم یک استخوانی بینداز تصاویر منتشر نشده از آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی می خواهم سرباز امام زمان شوم امام رضا فریادرس زائرانش در روز قیامت

 • بهشتی در زیرزمینِ خانه های مردم یزد

  بهشتی در زیرزمینِ خانه های مردم یزد

  امروز به مکانی برخوردم که از جمله آثار قدیمی شهر یزد محسوب می شود که در خانه های قدیمی مردم این شهر به چشم می خورد. اسم سوژه تصویری ما «پاکَنِه» هست! پاکنه (pākane) در کتب لغت اینگونه معنا شده: جای پا یا پله ای که در کاریز و قنات و مانند آن کنده باشند! توضیح: در حیاط بعضی از خانه های سنتی مردم شهر یزد، مسیری ایجاد می کردند برای دستری آسان به آب قنات ها که به آن «پاکَنِه» گفته می شود. قدیمی ها از آب این مکان جهت شست و شوی ظروف و رخت و لباس و همچنین برای نظافت حیاط منزل استفاده می کردند.   نوشته های مرتبط: ایران شیعه خانه ماست برای مرجعیت حتی یک قدم برنداشتم! شهر موشک‌ ها روضه قدیمی … کشتار مسلمانان میانمار را متوقف کنید! عبدالرضا هلالی در برنامه تحویل سال شبکه دو+فیلم

  … ادامه مطلب …

 • خدا نزدیک است

  خدا نزدیک است

  و هرگاه بندگان من از تو درباره من پرسیدن بگو: نزدیکم… وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ  (بقره،۱۸۶) نوشته های مرتبط: گنجی به نام امام زمان علیه السلام کشتار مسلمانان میانمار را متوقف کنید! فتاوای بعضی از آیات عظام در مورد ورود به حوزه علمیّه بیوگرافی مختصری از برنامه آموزشی حوزه علمیه بزرگداشت حضرت آیت الله صادقی شهمیرزادی برای ورود به حوزه چه مقطعی از تحصیلات کلاسیک مناسب است؟ تذکر سیدالشهداء به علامه میرجهانی (ره) خدا را در قلب های شکسته پیدا کن صدای سکوت گاهی در زندگی بی خیال شو

 • ۸ نظر برای این مطلب
 • حزب الله سایبر
  دی ۴ام, ۱۳۹۱ در ۹:۰۱ ق.ظ

  بسمه تعالی

  حضور مسئول محترم وبلاگ حمید رضا فلاح
  به استحضار می رساند حزب الله سایبر در نظر دارد جهت آشنایی و ارتباط گیری مستمر با فعالان
  حزب اللهی فضای مجازی بانک اطلاعات خود را تکمیل کند.
  لطفا در صورت صلاحدید با ما تماس بگیرید
  خواهشمند است در صورت تمایل به دوستان نیز اطلاع رسانی کنید .
  ۰۹۱۹۷۵۱۰۸۹۸
  ۰۲۱۸۸۷۳۴۵۰۱
  ۰۲۱۸۸۷۴۳۱۰۲
  info@hizbullahcyber.com
  تهیه و تنظیم: حزب الله سایبر

   [پاسخ]

   صاعقه
   دی ۶ام, ۱۳۹۱ در ۸:۳۹ ب.ظ

   【 آقـــ❤ـــا 】

   √ بے تــو هــواے ِ دلــ َم بـــارانے اسـت . . . .

   ❤الــتــماســ دعــا…یــامــهــدے❤

    [پاسخ]

    حاجی مهدی
    دی ۱۰ام, ۱۳۹۱ در ۱۱:۲۲ ق.ظ

    سلام علیکم
    خیلی ممنون
    برادر سوالی داشتم من حفظ یکساله دارم انجام میدم الان سوره ی اسرا هستم
    احساس میکنم آنطورکه باید مفیدباشم نیستم
    احساس میکنم انرژی ام تحلیل رفته.
    نمیدانم چه کنم؟
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    بسم الله
    سلام برادر.
    از این که جواب سؤالتون رو دیر جواب میدم عذرخواهی می کنم.
    اینکه فرمودید “انرژی شما تحلیل رفته” به ذهن بنده آنگونه که از اساتیدم اینگونه سؤالها رو پرسیدم فرموده اند اینها القاءات شیطانی هست برای سست کردن شما در این راه حقی که در حال پیمودن آن هستید.
    هر روز که در حال حفظ هستید نیت کنید ثواب خواندن قرآن را به یکی از ائمه معصومین (علیهم السلام) هدیه بفرمایید (مخصوصاً امام زمان ارواحنافداه) که تأثیر بسزایی خواهد داشت.
    انشاءالله با توکل و توسل به اهل بیت علیهم السلام با قدرت هر چه بیشتر راهتان را ادامه بدهید و هر گاه شیطان در دلتان تردید و سستی ایجاد کرد با استغفار و تذکراتی که دادم مسیر نورانیی که در حال طی کردن آن هستید را ادامه دهید.
    بنده را نیز از دعای خود بی نصیب مگذارید.

     [پاسخ]

     سید محسن
     دی ۱۱ام, ۱۳۹۱ در ۶:۲۹ ب.ظ

     سلام برادر…مثل اینکه علاقه ی خاصی به هلالی دارید اخه بیشتر این مداحی ها از هلالی هست….میگم ممنون بابت ادرس اغای مویدی خوب بود ولی…بماند ماکه هرچی گفتیم شما زدین تو پرمون…ببخشید از بابت نوشتن های رکم….راستی یه بار دیدمتون…خیلی ذوق کردم به دوستای دور وبرم معرفیتون کردم ولی روم نشد که بیام جلو…یاعلی.
     خدایا عظمتت را به من بشناسان تا جاهل نمیریم.شهید محسن حبیب زادگان.

      [پاسخ]

      فاتح
      دی ۲۱ام, ۱۳۹۱ در ۱:۲۸ ب.ظ

      عجیب است . قبل از انتشار چرا متن ترجمه شده را به ایشان نشان ندادند و بعد از انتشار چگونه با این توضیحات تبدیل به کتاب سال گردیده ؟!

       [پاسخ]

       حمیدرضا فلاح » چرا وزارت ارشاد پاسخگو نیست!
       اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۷:۲۱ ب.ظ

       […] کتاب «الصحیح من سیره النبی» قربانی شد!! […]

        سلام
        خرداد ۶ام, ۱۳۹۶ در ۸:۰۳ ب.ظ

        سلام آقای فلاح

        من میخواستم بعد کنکور این کتاب رو برای تقویت عقاید و اصول دین بخونم ( چون دچار سستی عقیده شدم! )
        اگه میشه لطفا ترجمه معتبر فارسی این کتاب رو حتما به من معرفی کنید

        با تشکر

         [پاسخ]

         حمیدرضا پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶ ۳:۵۴ ب.ظ:

         سلام بر شما.
         ترجمه این کتاب توسط «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» به چاپ رسید که مورد اعتراض مؤلف آن جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی (دامت برکاته) واقع شد!
         ترجمه ای غیر از این هنوز به چاپ نرسیده است!
         موفق باشید.

          [پاسخ]

         • نظر بدهيد
         • نام:
          ایمیل:
          وبسایت:

          استفاده از مطالب وبگاه ما با ذکر منبع بلامانع می باشد
          Copyright © 2014 - 2015 Hr-Fallah.ir
          Designer : Mohammad Rafiei